Alex Kalthoff stopt!

Onze betrouwbare wethouder Alex Kalthoff heeft vanmorgen zijn ontslag ingediend. Wij als DSV staan volledig achter zijn beslissing en danken hem voor zijn onvermoeibare inzet voor de gemeente Opmeer.

De Weere, 18 juni 2020 Geachte leden van de raad,
Ruim twee jaar geleden ben ik met veel plezier wethouder geworden in Opmeer. En wel voor de tweede keer. Het thema van de coalitie “Nieuw elan en bestuurlijke ervaring” sprak en spreekt mij nog steeds erg aan. Het is iets waar onze burgers, ondernemers en verenigingen veel aan kunnen hebben en ook voor de gemeente zelf is dat zo.
De afgelopen periode is gebleken dat ik in het college onvolledig ben geïnformeerd over de huisvesting van het IKC op het HOSV terrein. Daarmee is ook gelijktijdig uw raad onvolledig geïnformeerd over het belangrijkste te nemen raadsbesluit in de raadsperiode. Het college heeft bij de start van de collegeperiode aangegeven gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemem voor het IKC. Ik kan op basis van de ontvangen informatie deze verantwoordelijkheid niet meer nemen gezien de grote (financiële) risico’s en onduidelijkheden de gerezen zijn rondom dit grote project. Daarbij is uw raad onvolledig geïnformeerd en dat is al een reden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en ontslag in te dienen.
Daarnaast heeft halverwege de rit, op 13 mei jongstleden, de CDA-fractievoorzitter aangegeven uit de coalitie te stappen.
In Coronatijd is een dergelijke stap en daarmee een politieke crisis ontketenen zeer betreurenswaardig. Daarmee wordt een zware wissel getrokken op de maatschappelijke situatie en onzekere tijden waarin veel van onze bewoners en ondernemers zich bevinden. Daarbij zijn vraagstukken belangrijk als: hoe zorg is dat ik gezond blijf, hoe betaal ik mijn rekeningen, behoud ik mijn werk en inkomen. Een politieke crisis en een gemeente die met zichzelf bezig is, is wel het laatste waar onze inwoners op zitten te wachten. Onze inwoners verdienen juist in deze tijd een gemeente waar je op kunt rekenen. En een gemeente die de financiële lasten niet verhoogt maar juist beheerst.
.

Politiek feit is namelijk dat DSV en VVD niet kunnen instemmen met het herhaaldelijk door CDA bevestigde standpunt om de OZB te verhogen met maar liefst 30%. Een open en constructief overleg met het CDA om te kijken naar alternatieve mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen bleek, ondanks herhaaldelijk verzoek van mijn kant als portefeuillehouder financien, helaas zowel in het College (burgemeester en twee wethouders) en met de fractie van het CDA niet tot de mogelijkheden te behoren. Dat dwong mij er toe herhaaldelijk een minderheidsstandpunt in te nemen en consequent niet in te stemmen met 30% ozb verhoging voor onze inwoners en ondernemers.
Deze lastenverhoging is onnodig en zeker in deze voor onze inwoners en ondernemers zeer onzekere tijden ook onverkwikkelijk. De door mij aangedragen alternatieven zoals het kritisch en vernieuwend te kijken naar het organisatiebudget(€ 661.000 extra) was niet bespreekbaar voor het CDA.
Daarnaast neem ik afstand van elke koppeling van de gemeentelijke financiën aan een mogelijk herindeling. Helaas werd ook dit niet door het CDA, de CDA wethouders en burgemeester gedeeld. Ik maak me dan ook grote zorgen of de zelfstandigheid van onze gemeente blijft. Zeker met PvdA in de coalitie die herhaaldelijk in de raad heeft aangegeven voor herindeling te zijn.
Ik kijk met veel genoegen terug op de afgelopen twee jaar. Als wethouder heb ik mijn steentje kunnen bijdragen aan het uitvoeren van het bestuursprogramma, conform de wensen van uw raad als hoogste orgaan in de gemeente. Daarbij zijn voor mij – tot de dag van vandaag – de volgende uitgangspunten leidend:
• behoud van zelfstandigheid van onze mooie gemeente
• een open en transparant gemeentebestuur dat echt luistert naar de burgers
• geen of weinig lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers

• een effectieve en efficiente organisatie zonder onnodige extra kosten.
Ik heb in de vele jaren de verantwoordelijkheid genomen voor een sluitende begroting, wat ook is gelukt. Zelfs de ombuigingen in 2019 zijn zo doorgevoerd dat onze inwoners, ondernemers en verenigingen daar weinig van hebben gemerkt. En dat verdienen zij ook en dat is iets om trots op te zijn.
Met veel dorpsgenoten heb veel leuke en hartelijke contacten mogen hebben en daar ben ik zeer dankbaar voor. Had
graag mijn “klus” willen afmaken. Vanwege de politiek onstane situatie heeft dat niet zo mogen zijn en is er inmiddels bestuurlijk een lastige situatie ontstaan.
Ik dien dan ook hierbij mijn ontslag in per heden. Voor het goed kunnen overdragen van mijn taken aan mijn opvolg(st)er blijf ik uiteraard beschikbaar.
Ik dank de ambtelijke ondersteuning en dank ook uw raad voor het vertrouwen en de brede steun die u mij steeds heeft gegeven. Ik wens u veel wijsheid toe in het tweede deel van uw raadsperiode.
Alex Kalthoff wethouder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.