Motorcrossbaan goedgekeurd, maar voor Aartswouder nog niet

 

 

 

Ondanks vele inwoners en insprekers (o.a. van DSV) uit Aartswoud, was de raad niet ontvankelijk voor de argumenten.
Stemmen waren 16 voor, 11 tegen. De motorcross mag nu de centjes ophoesten voor een MER procedure. Aartswoud zal niet stilzitten. De wethouder had geen enkel luisterend oor, laat staan begrip, voor de Aartswouders die met gedegen, en gegronde bezwaren kwamen.
Stiltegebieden worden nu bedreigd. De provincie NH heeft de grond bij de N10 nog niet verkocht aan Hollands Kroon. Niet doen! Het is niet duurzaam, niet ecologisch, en er is geen burgerparticipatie toegepast. Ik hoop dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hollands Landschap er mee aan de gang gaan! Aan de ene kant investeren deze partijen in
stiltegebieden en beschermde gebieden, aan de andere kant een gemeente die daar rücksichtslos aan voorbij gaat, en zelf deze gebieden bedreigt. Het moet toch niet gekker worden!
Het CDA en de VVD liet Aartswoud lelijk in de steek inzake de  motorcrossbaan. Zij gingen niet in op inhoudelijke argumenten. Voor hen was het enige steekhoudende argument dat de motorcrossers al zo lang wachten op een plek voor hun baan, en dat zij dit nu maar eens moesten krijgen. Ja, ten koste van buurgemeente Opmeer die de overlast krijgt. Waar was u, CDA en VVD Opmeer gisteravond? 89% van uw inwoners in Aartswoud is tegen! Uw inwoners waar u de belangen voor behartigt! Wellicht had u uw partijgenoten op andere gedachten kunnen brengen?!

Motorcrossbaan nabij Aartswoud

Voorstel voor aanleg motorcrossbaan op 1 km afstand van Aartswoud op 22 februari in raad Hollands Kroon
DSV maakt hier ernstig bezwaar tegen.

Op 22 februari a.s. wordt de raad van de gemeente Hollands Kroon gevraagd in te stemmen met de realisering van een
motorcrossbaan aan de Groetweg, op 1 km afstand van Aartswoud.
De stichting NHGS Phoenix (motorclub) heeft een nieuw businessplan ingediend en vraagt de gemeenteraad om een
uitzonderingspositie inzake geluid.
De motorclub vraagt om de exploitatie rond te krijgen dat er 7 dagen per week en het gehele jaar rond gebruik van de baan
kan worden gemaakt, nl. 26 zon- en feestdagen van 12.00 – 18.00 uur, vier dagen per week van 7.00 tot 19.00 uur en
maximaal zes uur per dag en in te stemmen met het opstarten van de vervolgprocedures.
De motorclub kan echter niet voldoen aan de vereiste akoestische onderzoeken waaraan zij moeten voldoen zoals 12 meter
hoge geluidswallen en vraagt om uitzonderingspositie. Verder gaat het gebruik van de baan op 7 dagen in de week en
gedurende het hele jaar aanzienlijk verder dan in het afgewezen voorstel van de raad in december 2013. Om de exploitatie
rond te krijgen, zal men ook proberen andere evenementen te organiseren op het terrein. Verder wordt met geen woord
gerept over het geluid van de geluidsinstallatie, bovenop het meest irritante geluid van motorcrossmotoren vanwege het
wisselende toerental. Er wordt uitgegaan van een geluidsniveau gemeten over 12 uur per etmaal. Als je zes uur per dag de
baan gebruikt mag je het decibelgeluid overschrijden als je maar binnen de 12 uur voldoet aan de vereisten Het betekent in feite dat gedurende het rijden het geluidsniveau altijd overschreden wordt. Inwoners van Hollands Kroon en Aartswoud zijn
niet op de hoogte gebracht. Ook vindt DSV het niet netjes van de politiek in Hollands Kroon dat zij vlak voor de
verkiezingen dit besluit in stemming brengt zonder burgerparticipatie en de overlast neerlegt bij de inwoners van
Aartswoud.

DSV zal inspreken op de raadsvergadering. Ook heeft DSV voor de dorpsraad Aartswoud een enquête opgesteld die de
inwoners informeert en vraagt zij de inwoners om stelling te nemen.