Dramatisch verloop besluitvorming IKC Spanbroek/Opmeer


Voor 2018 werd er al jaren gesproken over 2 nieuwe Integrale Kind Centra (IKC’s). DSV vindt dat er goed geluisterd moet worden naar wat bewoners, scholen en andere gebruikers willen. Daarom waren wij blij met de start van een burgerparticipatie proces na de verkiezingen van 2018.

Op 1 juli j.l. werd een speciale gecombineerde commissievergadering gehouden met het agendapunt ´ het voorstel tot het bouwen van twee IKC´s (Integraal Kind Centra) in de gemeente Opmeer´. In deze vergadering pleit DSV ervoor op 9 juli (raad) in ieder geval een besluit te nemen over de loskoppeling van de bouw van een IKC in Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud. (zie notulen gemeenteraad 1 juli jl.)

DSV had liever een besluit gezien over beide IKC´s, na jaren van voorbereiding en participatie. Het nieuwe college Gemeentebelangen, PvdA en CDA ziet echter geen heil meer in de bouw op het HOSV terrein hetgeen weer tot vertraging in de besluitvorming leidt.
Voor de helderheid: DSV is voor de start van IKC Hoogwoud maar tegen het voorstel om de HOSV locatie af te laten vallen zonder een poging te doen tot een oplossing te komen.

Notabene werd op 1 juli in de commissievergadering door de fracties van DSV, PvdA en VVD nog aan de wethouder gevraagd een laatste ultieme poging te ondernemen om uit de impasse met HOSV te komen door het toepassen van mediation (bemiddeling). Wethouder Tesselaar geeft op deze vergadering aan een laatste poging te willen ondernemen. De gebruikers IKC (scholen, bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal) vinden HOSV de beste, centrale locatie. Dat kwam ook naar voren uit het participatietraject van de afgelopen 2 jaar. HOSV heeft ook laten weten open te staan voor gesprekken over de ontstane impasse.

Wat schetst onze verbazing? Binnen een week komt het college tot een geheel ander inzicht; wordt er nauwelijks een woord gezegd over mediation, haalt het CDA het bestuur van HOSV onderuit, spreekt behalve DSV geen enkele partij meer over mediation of locatie HOSV, maar hanteert men plotseling o.a. de volgende reden voor een andere locatie: “De gemeente zit in financieel zwaar weer en er moeten ingrijpende beslissingen genomen worden om te komen tot een sluitende begroting!”

Bijzonder; had men dit op 1 juli ook niet al als argument kunnen hanteren? Wat is er in 1 week gebeurd? Heeft men opeens een ander licht gezien? Het is algemeen bekend dat de gemeente in zwaar weer verkeert, maar het geld voor de IKC´s is gereserveerd. En de beslispunten dat de IKC´s toekomstbestendig en gelijkwaardig aan elkaar moeten zijn, lijkt DSV zonder meer een open deur. En natuurlijk wil DSV met de andere partijen graag het gesprek voeren over hoe de kosten voor de bouw naar beneden kunnen, ook die op het HOSV-terrein.

DSV heeft regelmatig contact opgenomen met de vereniging HOSV om te kijken wat er nog mogelijk was. Er is steeds aangegeven dat verwachtingen zijn gewekt met een proces dat veel tijd en geld heeft gekost en dat het heel vreemd is dat er abrupt een einde wordt gemaakt aan de onderhandelingen.

Het college was verheugd dat het IKC in Hoogwoud groen licht kreeg en had het liefst een staande ovatie hiervoor gekregen. Dat gebeurde natuurlijk niet en het had het college gesierd als zij op enigerlei wijze excuus had aangeboden aan HOSV over hoe het de afgelopen weken was misgelopen in de communicatie. DSV concludeert dat wethouder Tesselaar van het CDA, die na de verkiezingen van 2018, de opdracht van de kiezers en de raad had gekregen, IKC´s met zoveel mogelijk draagvlak te realiseren, deze opdracht helaas niet heeft volbracht voor Spanbroek/Opmeer.

Het College verwacht a.s. oktober met een nieuw raadsbesluit te komen over waar het IKC Opmeer/Spanbroek komt. DSV is sceptisch over dit tijdpad en wij benadrukken weer dat er een goed, zorgvuldig proces van participatie, draagvlak en besluitvorming moet worden gevolgd. DSV kijkt met een groot gevoel van onvrede terug op deze dramatisch verlopen procedure voor wat betreft Spanbroek/Opmeer. Wij zijn erg blij voor Hoogwoud (hoewel ook daar men nog betrokken wil worden bij de keuze tussen optie 1 en optie 2( twee situeringsmogelijkheden van het IKC Hoogwoud) en gunnen Opmeer/Spanbroek eveneens zo snel mogelijk een IKC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.