DSV bezuinigt met lastenverlichting voor de burger

DSV is in haar verkiezingsbelofte van 2018 uitgegaan van geen verhogingen van gemeentelijke lasten. Toch heeft DSV, samen met coalitiepartners CDA en VVD, in de afgelopen raadsvergadering voorgesteld deze verhoging van gemeentelijke lasten niet toe te passen. Voor 2020 is hier namelijk nog ruimte in de begroting voor. Wel is uitdrukkelijk aangegeven dat dit geldt voor 2020. Voor de jaren daarop volgend kan het zijn dat verhogingen toch noodzakelijk zijn. 

Verder is in de raad besloten dat

  • Het tarief voor de toeristenbelasting niet wordt verhoogd in 2020
  • Het tarief voor de hondenbelasting niet met 14 euro wordt verhoogd voor het in bezit hebben van 1 hond in 2020
  • Het tarief voor woonforensenbelasting met 10% wordt verhoogd in plaats van met 5%.

De gehele raad ging niet mee met het voorstel van het college om wijksteunpunt De Lindehof te korten met 15.000 euro. Ook wordt de bezuiniging voor het samenwerkingsverband Aangepast Sporten West-Friesland niet doorgevoerd.

In juli jl. heeft de raad het college de opdracht gegeven van een maximale stijging van de gemeentelijke belastingdruk van 5%. Het college heeft een intensief begrotingstraject opgesteld en is samen met een klankbordgroep met een stofkam door de begroting gegaan om te zien waar ombuigingen mogelijk zijn en waar u, als burger, zo min mogelijk van merkt.

De gemeente Opmeer staat voor een groot aantal ombuigingen omdat, net als veel andere gemeenten, zij te maken krijgt met hogere uitgaven. De gemeente krijgt van het Rijk meer taken opgelegd maar niet het bijbehorende geld om deze taken te kunnen uitvoeren.  Daarnaast zijn de kosten voor de gemeente om zelfstandig te kunnen blijven groot en ook de kostbare jeugdzorg vraagt om grote investeringen. De kosten voor de nieuwe scholen zullen hoger uitvallen door hogere bouwkosten en afspraken over salarissen tussen werkgevers en werknemers zullen wettelijk gehonoreerd moeten worden. Al met al betekent dit forse ombuigingen in de gemeentelijke begroting.

Al met al kan DSV met tevredenheid terug kijken op deze begrotingsbehandeling waar voor de twee keer op rij geen belastingverhoging plaatsvindt. Onze verkiezingsbeloften kunnen wij nog steeds gestand doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.