Motorcrossbaan goedgekeurd, maar voor Aartswouder nog niet

Ondanks vele inwoners en insprekers (o.a. van DSV) uit Aartswoud, was de raad niet ontvankelijk voor de argumenten.
Stemmen waren 16 voor, 11 tegen. De motorcross mag nu de centjes ophoesten voor een MER procedure. Aartswoud zal niet stilzitten. De wethouder had geen enkel luisterend oor, laat staan begrip, voor de Aartswouders die met gedegen, en gegronde bezwaren kwamen.
Stiltegebieden worden nu bedreigd. De provincie NH heeft de grond bij de N10 nog niet verkocht aan Hollands Kroon. Niet doen! Het is niet duurzaam, niet ecologisch, en er is geen burgerparticipatie toegepast. Ik hoop dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hollands Landschap er mee aan de gang gaan! Aan de ene kant investeren deze partijen in
stiltegebieden en beschermde gebieden, aan de andere kant een gemeente die daar rücksichtslos aan voorbij gaat, en zelf deze gebieden bedreigt. Het moet toch niet gekker worden!
Het CDA en de VVD liet Aartswoud lelijk in de steek inzake de  motorcrossbaan. Zij gingen niet in op inhoudelijke argumenten. Voor hen was het enige steekhoudende argument dat de motorcrossers al zo lang wachten op een plek voor hun baan, en dat zij dit nu maar eens moesten krijgen. Ja, ten koste van buurgemeente Opmeer die de overlast krijgt. Waar was u, CDA en VVD Opmeer gisteravond? 89% van uw inwoners in Aartswoud is tegen! Uw inwoners waar u de belangen voor behartigt! Wellicht had u uw partijgenoten op andere gedachten kunnen brengen?!

Verkiezingsdebat Opmeer

Op Weeff.nl kunt u het verkiezingsdebat Opmeer nog eens na luisteren. Onze fractievoorzitter Mario Appelman deed het prima. Wel jammer dat er zo weinig publiek was. U gaat stemmen en hopelijk brengt u een stem uit op een partij die nuchter, maar dicht bij de inwoners staat en met hart en ziel zich voor u inzet.
Geen gepraat over historie (GB), geen wilde plannen met het Scheringa museum (VVD) omdat wij hier weinig over te zeggen hebben nu er een commerciële eigenaar is. Geen PvdA die zich nu zeer sociaal opstelt, maar wel meeging in de bezuinigingen van de wijksteunpunten.
Nee, kies eieren voor uw geld. Bekijk de discussie op Weeff.nl en trek uw conclusies. DSV is een partij die niet alleen inwoners aanhoort, maar er ook echt iets mee doet. Wel hebben wij uw stem nodig om veranderingen tot stand te brengen. Lees ons programma, hier op de site.

STEM LOKAAL OP 21 MAART A.S. BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN OPMEER

Dit is ons team. Foto van links naar rechts en van boven naar beneden: Rein de Wit, Marianne Anink, Arie van Duin, Carola Koppelaar, Henk Veenis, Carel Anink, Rob Bos, Anita Huisman, Wilma de Maijer, Charlotte Zeilstra, Jan Feld, Sven Bruin, Jos Leegwater, Mario Appelman en Paul Menting.

 

DSV LIJST 4!

HEEFT HART VOOR U

Mario Appelman lijsttrekker DSV Opmeer

De leden van DSV hebben Mario Appelman uit Hoogwoud gekozen als lijsttrekker voor de lokale partij Door Samenwerking Vooruit (DSV) in Opmeer.
Mario is geen onbekende in de Opmeerse politiek. De afgelopen vier jaar was hij raadslid en tevens fractievoorzitter voor DSV.
Mario Appelman:  “Ik ben blij met het vertrouwen van al onze leden. DSV staat voor open en eerlijke politiek. Ons team luistert echt goed naar onze inwoners en wij willen samen met hen onze mooie gemeente nog mooier maken”.

DSV is enorm trots op de kieslijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen die met 17 toppers nog nooit zo groot was. Op plek 2 en 3 staan resp. Arie van Duin en Charlotte Zeilstra-Spies uit de huidige gemeenteraadsfractie. Verder staan op de lijst: Carel Anink, Sven Bruin, Wilma de Maijer, Carola Koppelaar, Alex Kalthoff, Duco Weijers, Anita Huijsman, Jan Feld, Marianne Anink, Rob Bos, Paul Menting, Jos Leegwater en Henk Veenis. Rein de Wit (VVS’46)  is de sportieve lijstduwer.

Voor meer info: Paul Menting,  DSV, 0622562434 of kijk onder het kopje “onze mensen”

ONZE LIJST:

1 Mario Appelman (Hoogwoud)

“ Handen af van de ouderenzorg! Bezuinigingen Lindehof moeten worden teruggedraaid”

“ Luister naar de inwoners van Opmeer over de locatie van het IKC”

“Wij betalen voor afvalheffing en niet voor andere initiatieven van HVC/CAW”

2 Arie van Duin (Opmeer)

“ Ontsluiting Industrieterrein De Veken moet veiliger”

“ Nieuwe sociale ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen zijn nodig”

“ Niet alleen betalen voor duurzaamheid maar ook goed gedrag belonen”

3 Charlotte Zeilstra-Spies (Aartswoud)

“Bibliotheek handhaven op minstens het huidige niveau”

“Wij ageren sterk tegen vliegtuig- en motorcross geluidsoverlast”

“ Zelfs in de kustgemeenten mogen honden los in het hoogseizoen voor 10.00 uur en na 18.00 uur. DSV wil de “hondenmaatregel De Weijer” terugdraaien”

4 Carel Anink (Opmeer)

“Kritisch kijken naar milieubeleid en alleen investeren binnen gemeentegrenzen in klimaat en duurzaamheid”

“ Streven naar een sociaal bouwbeleid: betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor starters”

“ Een groener Opmeer met meer wandelroutes en recreatieve groengebieden”

5 Sven Bruin (Opmeer)

“Familie moet in de buurt kunnen wonen in verband met mantelzorg”

“Grijze afvalbak vaker legen zonder kosten”

“Veiligheid A.C. de Graafweg heeft topprioriteit”

6 Wilma de Maijer (Spanbroek)

“ Gemeente moet laagdrempelig, dienstverlenend en meer flexibel werken”

“ Geen bezuinigingen in de zorg, onze inwoners verdienen het meest haalbare”

“ Wij werken alleen met andere gemeenten samen als er een duidelijk voordeel is”

7 Carola Koppelaar (Opmeer)

“Verkeersveiligheid moet hoog op de agenda maar ook de handhaving binnen 30 km gebieden”

“Onderzoek huisvestingsbeleid vooral in relatie tot de leefbaarheid”

“Mensen met schulden moeten direct geholpen worden”

8 Rob Bos (Hoogwoud)

“Opmeer houdt van wandelen. DSV wil rustige, veilige wandelpaden realiseren”
“Geen verhoging OZB als er gemeentelijke financiële tegenvallers zijn”
“Politie toegankelijker door goed bereikbaar contactpersoon. Meer buurt-apps, aanpakken hangjongeren en drugsoverlast”.

9 Jan Feld (Opmeer)

“Leegstand is funest voor de aantrekkingskracht van winkelend publiek. Tijd voor een op de toekomst gerichte herinrichting van het centrum”

10 Anita Huijsman (Opmeer)

“ Er moeten losloopgebieden voor honden worden aangewezen”

“ Men moet altijd bij de gemeente terecht kunnen”

“Geen belastingverhogingen en hondenbelasting afschaffen of besteden waarvoor het bedoeld is”

11 Alex Kalthoff (de Weere)

“Opmeer zelfstandig zodat afstand tussen gemeente en burger zo klein mogelijk blijft”

“betrek bewoners bij besluiten die de gemeente neemt”

“geen OZB verhoging”

12 Marianne Anink (Opmeer)

“ Een groener Opmeer: Meer wandelroutes en recreatieve groengebieden”

13 Jos Leegwater (Spanbroek)

“Maak het centrum Opmeer verkeersvriendelijker en veiliger”
“Aanpakken overlast motorrijders in Zandwerven”
“Waterkant Lindegracht opnieuw herinrichten”

14 Henk Veenis (Spanbroek)

“Bereikbaarheid gemeente van 1 uur per dag is niet meer van deze tijd”
“Gemeente dient binnen 24 uur op een vraag te reageren”
“Verlaag de drempel voor mensen met een kleine beurs door een gemeentelijke vertrouwenspersoon”

15 Duco Weijers  (Spanbroek)

“Bewegen is belangrijk en dient toegankelijk te zijn voor iedereen”

16 Paul Menting  (de Weere)

“Kwaliteit en dienstbaarheid van gemeente kan en moet beter”

“Alleen samenwerken met andere gemeenten als er duidelijk voordeel is”

17 Rein de Wit  (Spanbroek)

“Meer subsidies voor verenigingen”

“Lagere belastingen voor inwoners”

 

 

Nieuwe scholen in Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud

Standpunt DSV over locaties IKC’s:

DSV is het daarmee oneens. Voor DSV staan de locaties IKC’s nog niet vast, omdat DSV het belangrijk vindt dat IEDEREEN zijn mening kan en mag geven. Dit is niet gebeurd (Dorpsraad is niet gehoord). DSV staat voor open en eerlijke politiek dat aan de burger uit te leggen moet zijn. Dat geldt ook voor de verkeersroutes naar de IKC’s toe. Een stem op DSV betekent dat echt iets met uw mening gedaan wordt, dus ook voor de IKC’s of schoolroutes.

Motorcrossbaan nabij Aartswoud

Voorstel voor aanleg motorcrossbaan op 1 km afstand van Aartswoud op 22 februari in raad Hollands Kroon.
DSV maakt hier ernstig bezwaar tegen.

Op 22 februari a.s. wordt de raad van de gemeente Hollands Kroon gevraagd in te stemmen met de realisering van een
motorcrossbaan aan de Groetweg, op 1 km afstand van Aartswoud.
De stichting NHGS Phoenix (motorclub) heeft een nieuw businessplan ingediend en vraagt de gemeenteraad om een
uitzonderingspositie inzake geluid.
De motorclub vraagt om de exploitatie rond te krijgen dat er 7 dagen per week en het gehele jaar rond gebruik van de baan
kan worden gemaakt, nl. 26 zon- en feestdagen van 12.00 – 18.00 uur, vier dagen per week van 7.00 tot 19.00 uur en
maximaal zes uur per dag en in te stemmen met het opstarten van de vervolgprocedures.
De motorclub kan echter niet voldoen aan de vereiste akoestische onderzoeken waaraan zij moeten voldoen zoals 12 meter
hoge geluidswallen en vraagt om uitzonderingspositie. Verder gaat het gebruik van de baan op 7 dagen in de week en
gedurende het hele jaar aanzienlijk verder dan in het afgewezen voorstel van de raad in december 2013. Om de exploitatie
rond te krijgen, zal men ook proberen andere evenementen te organiseren op het terrein. Verder wordt met geen woord
gerept over het geluid van de geluidsinstallatie, bovenop het meest irritante geluid van motorcrossmotoren vanwege het
wisselende toerental. Er wordt uitgegaan van een geluidsniveau gemeten over 12 uur per etmaal. Als je zes uur per dag de
baan gebruikt mag je het decibelgeluid overschrijden als je maar binnen de 12 uur voldoet aan de vereisten Het betekent in feite dat gedurende het rijden het geluidsniveau altijd overschreden wordt. Inwoners van Hollands Kroon en Aartswoud zijn
niet op de hoogte gebracht. Ook vindt DSV het niet netjes van de politiek in Hollands Kroon dat zij vlak voor de
verkiezingen dit besluit in stemming brengt zonder burgerparticipatie en de overlast neerlegt bij de inwoners van
Aartswoud.

DSV zal inspreken op de raadsvergadering. Ook heeft DSV voor de dorpsraad Aartswoud een enquête opgesteld die de inwoners informeert en vraagt zij de inwoners om stelling te nemen.

Bestuurscrisis Opmeer

21-12-2017: College B&W veroorzaakt bestuurscrisis
Moppen van Sam en Moos zijn leuk. De gemeentepolitiek was de afgelopen weken verre van leuk. Het College
veroorzaakte een bestuurscrisis en daardoor was er helaas geen goede samenwerking meer tussen college en raad. Er volgen
diverse krantenartikelen maar de bewoners ( en ook wij van DSV) begrepen er wekenlang niets meer van.

Wat er gebeurd is: het waarom en hoe
Op 21 december 2017 komt de meerderheid van de raad (VVD, CDA en DSV) met een wijziging (“amendement”) op het
vast te stellen bestemmingsplan. Daarbij wordt grond in Heerenweide, waarnaar nu op het gemeentehuis fraudeonderzoek
loopt, tijdelijk geparkeerd, in afwachting van de onderzoeksuitkomsten. Logisch zou je denken, niets aan de hand.

Maar dat geldt echter niet voor het College. Burgemeester en wethouders wilden de wijziging niet en hadden daarvoor geen
goede argumenten. Erger nog, Stoker (VVD), Deutekom (Gemeentebelangen) en Heijtink (PvdA) besluiten weg te lopen.
Dat was weinig respectvol naar de raad, die zij opzadelden met tal van onduidelijkheden over hoe verder.

18-1-2018: op verzoek van DSV extra raadsvergadering
Waarom ze daarna toch weer wel in functie blijven en vrolijk handen schudden op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, is
onduidelijk. Ze doen alsof zij geen probleem hebben veroorzaakt en alsof er niets aan de hand is, zonder enige uitleg.
Vanwege de broodnodige goede communicatie en het scheppen van duidelijkheid heeft DSV het initiatief voor een extra
raadsvergadering op 18 januari j.l. met tekst en uitleg. Onze inwoners, maar ook hun gekozen volksvertegenwoordigers,
hebben daar recht op! Zo dient de democratie te werken.

Vanaf nu: tijdelijk verder met 2 wethouders
Sinds de extra raad op 18 januari jl is er gelukkig wel duidelijkheid gekomen. De raad heeft wethouder Stoker naar huis
gestuurd en de weken tot aan de verkiezingen zullen de wethouders Deutekom en Heijtink “op de winkel passen” ( zij zouden toch al na de verkiezingen stoppen). DSV vindt dit gezien de bijzondere situatie een acceptabele oplossing. Zolang zij de raad maar goed informeren en standpunten/ besluiten van de raad zowel respecteren als uitvoeren.

Over ons: DSV
Wij zijn een transparante, eerlijke politieke partij. Wij willen dat de gemeente en haar bewoners door samenwerking vooruit komen. DSV is van mening dat in de politiek voorstellen en besluiten dienen plaats te vinden in het belang van de burgers/
gemeenschap en de gemeente, niet in het belang van een politieke partij of van zittende wethouders. Wij willen de komende
4 jaar goede samenwerking (i.p.v. ruzies) en open, eerlijke (i.p.v. slechte) communicatie.

Het hele team van DSV gaat zich daarvoor inzetten, daar kunt u op rekenen. Wij hopen op uw vertrouwen en uiteraard stem bij
de verkiezingen op 21 maart a.s.

Met vriendelijke groeten namens het team van DSV