Programma

DSV Opmeer 2018

 

                                           Heeft hart voor u!

DSV is het lokale alternatief voor iedereen

DSV is geen landelijke partij zoals CDA, VVD of PvdA en wordt daardoor niet beïnvloed door de landelijke en/of provinciale partijpolitiek. DSV is dus vrij om keuzes te maken die alleen in het belang zijn van de lokale bevolking.

DSV staat voor meer  buurt- en dorpspolitiek

DSV staat niet alléén voor gemeentelijke zaken maar ook voor buurt- en dorpsbelangen. Wij willen daarom dat de burgers van Aartswoud, De Weere, De Gouwe, Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek, Wadway en Zandwerven over elke zaak die hun buurt of dorp betreft geïnformeerd worden. Maar met informeren alleen ben je er niet. Burgers moeten ook door de gemeente uitgenodigd worden om zich uit te spreken.  Het allerbelangrijkste is dat daar serieus naar geluisterd en gehandeld wordt.

DSV kiest voor:
1.   Het zelfstandig blijven van de gemeente Opmeer
Afstand tussen burgers en gemeente klein houden
Samenwerken met ander gemeenten
2.   Geld over, belastingen omlaag:
Geen spaarpot ten gunste van de gemeente, maar lagere belastingen
Geen oneigenlijke activiteiten met geld van de burgers
3.   Meer invloed van jou als burger op een veilige en leefbare gemeente:
Burgerparticipatie
Betere communicatie
4.   Extra aandacht voor sport, evenementen en cultuur
5.   Een verstandig milieubeleid
Kritisch kijken naar verbeteringen voor het milieu
Geen apart tarief (diftar) voor de hoeveelheid afval
Duidelijkheid over de risico’s (aardbevingen) bij boren naar warmte op grote diepte
Geen overlast van windmolens
Alleen bínnen de gemeentegrenzen investeren in klimaat en duurzaamheid

6.   Nog meer aandacht voor veiligheid
Meer aandacht voor verkeersveiligheid
Verbeteren veiligheid in de openbare ruimte
Groter gevoel van veiligheid in de leefomgeving
7.   Op de toekomst gericht beleid voor verkeer en openbare ruimte
8.   Meer ruimte voor bedrijven
9.   Een sociaal bouwbeleid
Evenwichtige verdeling van nieuw te bouwen woningen
Koopwoningen voor starters
Betaalbare huurwoningen
Particulier initiatief de ruimte geven
Herinrichting centrum Spanbroek/Opmeer
10. Betaalbare zorg en voorzieningen
Goede zorg voor ouderen binnen de eigen woonkern
Steun aan mantelzorgers
Meer aandacht voor zorg aan kwetsbare mensen
Actief armoedebeleid
11. Betere dienstverlening

KLIK HIER voor het uitgebreide programma