Overlijden burgemeester Gertjan Nijpels

De fractie van DSV Opmeer heeft met schrik en leedwezen kennis genomen van het plotselinge overlijden van burgemeester Gertjan Nijpels.

Wij herinneren hem als iemand die altijd voor de gemeente opkwam, toegewijd en enthousiast was. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zoon en familie. Wij wensen hen alle kracht toe.

Namens de fractie van DSV Opmeer,

Alex Kalthoff, voorzitter bestuur

Mario Appelman, fractievoorzitter

DSV vergadert gedurende Coronacrisis niet meer Fysiek

Background vector created by starline – www.freepik.com

De lokale partij DSV Opmeer (Door Samenwerking Vooruit) heeft het besluit genomen niet meer fysiek deel te nemen aan vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad van Opmeer. DSV vindt het onverantwoord en geen goed voorbeeld geven aan de inwoners van Opmeer. Gemeenteraadsvergaderingen worden door de Rijksoverheid als een uitzondering en vitaal proces beschouwd en daarom mogen gemeenteraden zelf de keuze maken voor fysiek dan wel digitaal vergaderen. De meerderheid van de Opmeerse politieke partijen kiest voor fysiek vergaderen. DSV vindt dat wij ons moeten inspannen om de risico´s zo klein mogelijk te houden en vindt fysiek vergaderen op het gemeentehuis onverantwoord en onnodig omdat digitaal vergaderen een goed alternatief is.

De Rijksoverheid roept iedereen op zoveel mogelijk thuis te werken, de reisbewegingen te beperken en niet met te veel mensen in één ruimte te zijn. Deze maatregelen zijn verder aangescherpt met o.a. de avondklok in de verwachting dat hoe meer mensen zich aan deze regels en adviezen houden, de Coronacrisis het hoofd kan worden geboden. Helaas wordt aan het verzoek van DSV om digitaal te vergaderen geen gehoor gegeven.

Vasthouden aan fysiek vergaderen is onnodig. Al maanden vergaderen omringende gemeenten digitaal en staat dit het democratisch proces niet in de weg. Ook Opmeer had ruimschoots de tijd om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Maar helaas krijgt DSV nul op het rekest. De fracties van de andere partijen houden vast aan fysiek vergaderen en men heeft alleen het tijdstip van vergaderen verschoven van ´s avonds naar ´s middags van 16.00 tot 18.00 uur.

DSV roept nogmaals de politieke partijen op om digitaal te vergaderen; in ieder geval zo lang als ook aan de inwoners regels en adviezen wordt opgelegd. Maakt men dit echter niet mogelijk, dan voelt DSV zich genoodzaakt op een andere wijze dan gebruikelijk haar standpunten namens de kiezers in te brengen.

Opmeer, 28 januari 2021

Begrotingsbehandeling 2021 gemeente Opmeer

<a href='https://www.freepik.com/photos/money'>Money photo created by freepik - www.freepik.com</a>


DSV stemt tegen verhoging van 30% OZB, tegen huurverhoging en tegen verhoging o

Het zijn zware tijden voor inwoners en ondernemers. In deze tijd is het belangrijk dat de gemeente er voor je is. Onzekerheid moet niet toenemen en de gemeente moet er alles aan doen om de economie te stimuleren. Dat is de reden waarom DSV gisteravond tegen de voorgestelde begroting stemde. Daarnaast vindt DSV het onbegrijpelijk dat de gemeente steeds meer geld vraagt voor haar eigen organisatie ondanks het vele geld dat hier in het verleden al naar toe ging en ook nog eens zo’n 2 miljoen voor inhuur vraagt. Gemeentebelangen, CDA en PvdA willen met genoemde verhogingen de rekening betalen en de factuur bij de inwoners en ondernemers neerleggen. Volgens ons kan het anders. Onze oplossing is geld (700.000 euro) dat gereserveerd stond voor belastingverplichtingen bij het woningbedrijf maar dat niet betaald hoeft te worden, te gebruiken voor de tekorten. De coalitiepartijen stemden hier tegen. Men was niet ontvankelijk voor onze argumenten. Helaas worden onze inwoners en ondernemers nu de dupe van een vastgestelde begroting 2021 met een verhoging van 30% WOZ!

Meerderheid Gemeenteraad laat huurders in de kou staan!

Raadsvergadering 29-10-2020

Gisteren in een stevige raadsvergadering, heeft DSV zich hard gemaakt voor de huurders. Met een handvol huurders hebben wij voor het gemeentehuis gestaan en hebben de binnenkomende wethouders en raadsleden rustig toegesproken. Dhr. Kuis heeft een duidelijk verhaal neergelegd voor de raad namens de bewoners commissie Helaas heeft dit en de ingediende motie van DSV tegen huurverhoging geen vruchten afgeworpen en waren de wethouder, Gemeente Belangen, CDA, PvdA en VVD niet te bewegen om onze huurders tegemoet te komen. Zij hebben de huurders in de kou laten staan.
Verder stond de locatie IKC Spanbroek/Opmeer op de agenda. Helaas is de meest ideale locatie, het HOSV terrein, door het niet willen inzetten van mediation vanuit het college volledig van de baan. Het voorstel van het college voor locatie Bonifatius is met meerderheid van stemmen aangenomen. Even voor de duidelijkheid DSV is voor het IKC maar zijn absoluut niet overtuigd van de locatie Bonifatius, veiligheid, parkeren, beschikbare ruimte, geluidsoverlast, hoge kosten en de signalen van de omwonenden maken dat er nog teveel vraagtekens openstaan om hierin mee te gaan.
Dat is dan ook de reden dat DSV met stemverklaring tegen deze locatie heeft gestemd.

DSV zet zich in voor huurders.

Hartelijk dank aan alle mensen die de petitie tegen de huurverhoging hebben ondertekend. DSV is blij met alle steun. Vanavond tijdens de raadsvergadering gaat DSV wederom een motie indienen en hopen natuurlijk dat de verantwoordelijk wethouder hier positief op reageert en de andere partijen meegaan.
Er wordt ingesproken namens de bewoners commissie door dhr.B.Kuis, voelt u zich geroepen in te spreken dan kunt u zich tot vanmiddag 16 uur aanmelden bij de griffier mversteeg@opmeer.nl.
Omdat er door de corona regels geen publiek op de tribunes mag zitten, nodigen wij u van harte uit uw ongenoegen te laten blijken door vanaf 19.30 aanwezig te zijn voor het gemeentehuis en daar uw zorgen/ongenoegen te uiten. Houdt u daarbij aan 1,5 meter, geen gezang of geschreeuw. Borden of spandoeken zijn natuurlijk wel mogelijk.
DSV zet zich vanavond in voor U.

Geen expat hotel op plaats Amazone

269CEA8F-A5CE-4A9B-8CCD-DF6B5DAF5EF8.jpeg

DSV in samenwerking met de lokale VVD zijn een petitie gestart.

‘Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in centrum Opmeer/Spanbroek’

Betuig uw steun via de link naar de petitie


https://www.petities.com/geen_grootschalige_huisvesting_voor_arbeidsmigranten_in_centrum_opmeerspanbroek?fbclid=IwAR2mdw69IjbGht_P-bRQqbXQyeIf5hES1B_rhXqHbSLP4eCsA–GDOg3z_4

VVD en DSV roepen het college op geen medewerking te verlenen aan grootschalige huisvesting van migranten en het centrum van Opmeer. Laat van u horen als u het met ons eens bent en teken de petitie

Het College van Burgemeester en Wethouders van CDA, Gemeentebelangen, PvdA heeft onlangs zijn goedkeuring verleend aan huisvesting voor migranten in het voormalige  ‘Amazone’ gebouw. Er komen hier 64 kamers waar ongeveer 170 mensen gehuisvest worden.

Er is veel onrust ontstaan bij onze inwoners en bij VVD en DSV over o.a. parkeerdruk en mogelijke overlast.

Het vooraf betrekken van de buurt en de dorpsraad bij zo’n ingrijpend besluit is  helaas in Opmeer niet gebeurd. We moesten het op de gemeentepagina lezen. Op deze manier ga je niet met onze inwoners om! Het is belangrijk met dit soort ingrijpende besluiten vooraf aan vertrouwen te werken.

Gemeenten in de regio waar veel arbeidsmigranten werken moeten ook zorgen voor goede huisvesting. Opmeer heeft al diverse grote opvangplekken en hoeft niet onevenredig veel voor z’n rekening te nemen. Wij vinden dat de gemeenten in regio ook naar meer geschikte locaties moeten kijken.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat het voor onze inwoners en jongeren praktisch onmogelijk is om een betaalbare woning te kopen of te huren. De Amazone zou een mooie plek zijn om huisvesting voor onze inwoners te realiseren. Wij willen dat het College daar voorrang aan geeft.

VVD en DSV zijn verbaasd over dit besluit en maken zich grote zorgen als deze grootschalige huisvesting voor migranten midden in het centrum daadwerkelijk door gaat en hebben hier veel vragen over. De VVD heeft al flink wat vragen ingediend.

Laat van u horen als u het met ons eens bent; en steun deze petitie ‘Geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten  in centrum Opmeer/Spanbroek’

Ledenvergadering DSV

Vandaag onze ledenvergadering gehouden in de Lindehof het was een zeer nuttige ochtend met aansluitend een korte presentatie van het bestuur van de lindehof. Wat een geweldig werk verzetten deze mensen

DSV Opmeer: “Wanneer valt het nucleaire muntje”

DSV is voor behoud van het open en groene westfriese landschap.
We vinden dat er nationaal moet worden onderzocht welke alternatieve vormen van energie er mogelijk zijn zoals kernenergie. Er moet een lange termijn oplossing komen.
Nationaal worden er 3 locaties voor kernenergie onderzocht, deze locaties bevinden zich niet in Noord Holland.

OPMEER – DSV Opmeer maakt zich sterk voor kernenergie als onderdeel van het Westfries Energiekompas dat de weg moet vrijmaken voor een energieneutraal West-Friesland in 2040. Ook het college van Opmeer heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om samen met de andere zes Westfriese gemeenten een Regionale Energiestrategie (RES) te gaan formuleren. 

Aangezien de overheid na de liberalisering van de energiemarkt zelf geen energieleverancier meer mag zijn staat het de overheid niet in de weg om voorwaarden te scheppen zodat particulieren en ondernemers energie kunnen gaan produceren.  Hierbij moet men dan denken aan windmolens, zonnepanelen en aardwarmte.

DSV Opmeer pleit er voor om ook een andere CO2 vrije-energiebron mee te nemen in de besluitvorming, namelijk kernenergie. Natuurlijk kleeft er aan kernenergie ook nadelen, zo is er nog geen echte oplossing voor het kernafval en kan bij brand radioactievestraling ontsnappen. Maar de voordelen zijn heel groot, kernenergie vraagt veel minder ruimte dan honderden windmolens en zonneweides en kernenergie is CO2 neutraal.

DSV Opmeer maakt zich zorgen dat het Westfries Energie Kompas niet gaat leiden tot een klimaatneutrale energievoorziening. Volgens DSV moet de vraag beantwoord worden met welk risico is groter: dan van klimaatverandering of kernenergie. Als er wordt gekozen voor klimaatverandering dan moet er een locatie worden aangewezen waar een CO2 vrije kerncentrale kan worden gebouwd.

DSV Opmeer pleit er dan ook voor dat de mogelijkheid van kernenergie bij het opstellen van de RES wordt meegenomen zodat niet alleen wij, onze kinderen maar ook onze klein- en achterkleinkinderen kunnen blijven genieten van een mooi groen en ruim West-Friesland zonder te veel ontsierende windmolens en zonneweides.

€63.000 voor een toekomstvisie? Wat vindt u?

De afgelopen week waren er weer commissies. Over de verschillende onderwerpen die besproken zijn hieronder kort onze standpunten.

We horen graag wat u er van vindt.

Volgende week bepalen we ons standpunt in de fractie en In de raad van 8 oktober nemen wij hierover een besluit. Dit vindt DSV:

  • Toekomstvisie. Wij willen dat er met u een toekomstvisie wordt gemaakt, wat vindt u belangrijk: een zwembad, zorg, lagere lasten noem maar op. Er liggen al prachtige leefbaarheidsplannen van de dorpsraden. Wij vinden het niet wenselijk dat er nu 63.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het opzetten van deze plannen. Luisteren en het gesprek voeren met u kan creatiever en goedkoper.
  • Pact van West-Friesland: prima als er goed in de regio wordt samengewerkt. Dit moet dan wel aantoonbaar tot resultaat leiden. Dit zien wij nog onvoldoende. Ook moet de samenwerking niet tot extra kosten voor de gemeenten leiden.
  • Concept Regionale Energietransitie. Wij zijn blij dat er tot 2030 geen plan is voor windmolens in Opmeer en er gekeken wordt naar zonne-energie op bestaande daken. Wij vinden dat er landelijk voor de periode na 2030 nu al nadrukkelijk gekeken moet worden naar andere CO2 vrije energie opwekking dan wind- en zonne-energie omdat er onvoldoende ruimte is om de doelstelling energie neutraal in 2040 te halen. We denken daarbij oa kernenergie. Wij vinden dat West-Friesland niet op zaken moet vooruitlopen en de hogere ambitie moet bijstellen naar de gevraagde ambitie
  • Subsidie de Schakel. Deze vinden wij positief. We vinden onze wijksteunpunten enorm belangrijk. Het voorstel gaat alleen over 2020. Wij vinden dat er ook een oplossing moet komen voor de lange termijn zodat er niet ieder jaar een probleem ontstaat.