Onze mensen

Nummer 1: Carel Anink (Opmeer)

Carel is sinds een jaar gepensioneerd. Hij was werkzaam bij energiebedrijven waarvan de laatste vijfentwintig jaar in managementfuncties. Politiek had altijd zijn belangstelling en nu hij meer tijd heeft, wil hij zijn kennis en ervaring graag delen voor de gemeentepolitiek. Hij kiest voor DSV omdat hij deze partij het meest dienstbaar vindt voor de inwoners van Opmeer.
“Kritisch kijken naar milieubeleid en alleen investeren binnen gemeentegrenzen in klimaat en
duurzaamheid”
“ Streven naar een sociaal bouwbeleid: betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor starters”

Nummer 2: Daniël Hagens

Daniël is 21 jaar oud, en woont al zijn hele leven in Opmeer. Hij heeft op school gezeten op De Akker, is naar school gegaan op het OSG West-Friesland in Hoorn, heeft hier in de buurt veel familie en vrienden en vindt de gemeente Opmeer een hele fijne en rustige plek om te wonen. Hij is op dit moment een derdejaarsstudent Politicologie, en hoopt dit jaar deze studie af te ronden. De politieke wereld staat hem erg aan, vooral als het neerkomt op de impact die het heeft op mensen die gewoon hun leven leiden en niet veel interesse hebben in politiek. Hij is een fervent voorstander van simpele, doeltreffende en samenwerkende gemeentepolitiek, en wilt graag deze idealen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 

Nummer 3:  Wilma de Maijer (Spanbroek)

Wilma (53 jaar) woont al haar hele leven in Opmeer. Zij is moeder van een superkwartet en is erg actief en betrokken bij de gemeente. Zij was de laatste vier jaar fractie-assistent in de commissie Samenlevingszaken namens DSV. Transparantie en eerlijkheid staan bij haar hoog in het vaandel. Dat was de reden waarom zij acht jaar geleden koos voor DSV.
“ Gemeente moet laagdrempelig, dienstverlenend en meer flexibel werken”
“ Geen bezuinigingen in de zorg, onze inwoners verdienen het meest haalbare”
“ Wij werken alleen met andere gemeenten samen als er een duidelijk voordeel is”

 

Nummer 4: Mario Appelman (Hoogwoud)

Samenwonend te Hoogwoud en vader van drie kinderen. Werkzaam sedert 1999 als advocaat in Hoorn. Mario is een “mensenmens”, waarbij dienstverlening centraal staat. Hij is fractievoorzitter van DSV en onder zijn bezielende leiding geeft hij vorm aan DSV waarbij zijn uitgangspunt is:“ je moet niet alleen luisteren naar de burgers, je moet daar ook echt iets mee doen!” DSV is de enige partij die dat doet.
“ Handen af van de ouderenzorg! Bezuinigingen Lindehof moeten worden teruggedraaid”
“ Luister naar de inwoners van Opmeer over de locatie van het IKC”
“Wij betalen voor afvalheffing en niet voor andere initiatieven van HVC/CAW”

Nummer 5: Sven Bruin (Opmeer)

Sven heeft dit jaar de mijlpaal van 50 jaar bereikt. Samen met zijn drie vrouwen (49, 19, 17) en zoon (12) woont hij in Opmeer. Sven werkt al jaren in de wegenbouw bij Boskalis en heeft zowel in het binnen- als buitenland projecten uitgevoerd. Sven is (bestuurs-)lid van de tennisvereniging Hoog-Op, volgt EHBO oefenavonden en is op z’n tijd vrijwilliger. Sven werd lid van DSV omdat hij DSV een partij vindt die kritisch is en voor verandering staat.
“Familie moet in de buurt kunnen wonen in verband met mantelzorg”
“Grijze afvalbak vaker legen zonder kosten”
“Veiligheid A.C. de Graafweg heeft topprioriteit”

Nummer 6: Arie van Duin (Opmeer)

Arie is getrouwd, heeft twee kinderen en drie kleinkinderen en is geboren en getogen in Opmeer. Hij was ruim veertig jaar werkzaam als aannemer in De Weere. Geruime tijd was hij voorzitter van de middenstandsvereniging en voorzitter van het R.K. Kerkbestuur St. Lambertus. Van 1990 tot en met 2008 was Arie raadslid voor het CDA. Sinds 2008 is Arie actief betrokken bij DSV, waarvan sinds 2014 als raadslid. Arie voelt zich zeer maatschappelijk betrokken en zet zich met hart en ziel in voor een mooi en beter Opmeer.
“ Ontsluiting Industrieterrein De Veken moet veiliger”
“ Nieuwe sociale ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen zijn nodig”
“ Niet alleen betalen voor duurzaamheid maar ook goed gedrag belonen”
van Duin (Opmeer)

Nummer 7: Jos Leegwater (Zandwerven) 

Jos is 42 jaar getrouwd met Ria, heeft drie zoons en vijf kleinkinderen. Opmeerders kennen Jos en zijn vrouw van hun eigen slagerij in de Verstriade in Spanbroek. Hij zat in het Hoofdbestuur van de Nederlandse Slagersbond, voorzitter van de winkeliersvereniging en voorzitter van de Waterskiclub Akersloot. Door zijn contacten met provincie en recreatieschap heeft hij veel kennis opgebouwd.
“Maak het centrum Opmeer verkeersvriendelijker en veiliger”
“Aanpakken overlast motorrijders in Zandwerven”
“Waterkant Lindegracht opnieuw herinrichten”

nr 8:  Rob Bos (Hoogwoud)

Rob is in 1965 van de gemeente Amstelveen verhuisd naar Hoogwoud om bij de gezamenlijke technische dienst van de gemeenten Hoogwoud, Nieuwe Niedorp, Winkel en Barsingerhorn te gaan werken. In 1991 is Rob een eigen bouwkundig bureau gestart dat hij inmiddels heeft overdragen aan zijn zoon. Hij kan zijn opgebouwde kennis op zijn vakgebied inzetten en als vraagbaak dienen.
“Opmeer houdt van wandelen. DSV wil rustige, veilige wandelpaden realiseren”
“Geen verhoging OZB als er gemeentelijke financiële tegenvallers zijn”
“Politie toegankelijker door goed bereikbaar contactpersoon. Meer buurt-apps, aanpakken hangjongeren en drugsoverlast”.

Nummer 9: Paul Menting (Amsterdam)

Paul (56) is getrouwd met Alex Kalthoff en woont met veel plezier in het Paradijs in De Weere. Hij houdt van de rust en ruimte dat Opmeer in ruime mate biedt. Hij is blij met het rijke verenigingsleven van Opmeer en de vele vrijwilligers. Paul was raadslid van 1998-2010. Hij vindt dat de gemeente meer kan doen voor inwoners, verenigingen en ondernemers en zich minder moet focussen op de eigen organisatie.
“Kwaliteit en dienstbaarheid van gemeente kan en moet beter”
“ Alleen samenwerken met andere gemeenten als er duidelijk voordeel is”

Nummer 10: Alex Kalthoff  (Amsterdam)

Alex is geboren in 1971 en woont sinds 1996 in de Weere. Hij reist graag. Zijn hobby´s zijn koken eten en sporten. Hij geeft als vrijwilliger taalles. Hij is werkzaam bij de gemeente Amsterdam als manager op het sociaal en ruimtelijk vlak. Hij was tussen 2006 en 2010 wethouder in Opmeer. Hij vindt nog steeds dat wanneer een gemeente geld overhoudt het terug moet naar de belastingbetaler. De bouw van het nieuwe sportcentrum in Hoogwoud vond hij prachtig om mee te helpen realiseren.
“Opmeer zelfstandig zodat afstand tussen gemeente en inwoners zo klein mogelijk blijft”
“Betrek inwoners bij besluiten die de gemeente neemt”
“Geen OZB verhoging”

Nummer 11: Marianne Anink (Opmeer)

Marianne is aangesloten bij DSV als ‘lijstduwer’. Zij vindt het belangrijk om jongeren vertegenwoordigd te zien op de partijlijst en hoopt met haar voorbeeld jongeren aan te spreken. Zij vindt stemrecht een belangrijk verworven recht en hoopt dat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik gaan maken.
“ Een groener Opmeer: Meer wandelroutes en recreatieve groengebieden”

Nummer 12: Charlotte Zeilstra (Aartswoud)

Charlotte, getrouwd, twee kinderen en drie kleinkinderen. Zij woont in Aartswoud. De afgelopen vier jaar heeft zij ervaring opgedaan als raadslid en commissielid van de commissie Samenlevingszaken. Bij DSV voelt zij zich als een vis in het water en geeft het raadswerk haar zoveel energie dat zij graag nog vier jaar doorgaat. Haar liefde voor de politiek stamt uit de tijd dat zij twaalf jaar woordvoerder was bij de gemeente Castricum en zestien jaar communicatiemanager bij de KvK in Alkmaar waar zij met beleidsthema´s, die ook in een gemeente spelen, te maken kreeg.
“Bibliotheek handhaven op minstens het huidige niveau”
“Wij ageren sterk tegen vliegtuig- en motorcross geluidsoverlast”
“Zelfs in de kustgemeenten mogen honden los in het hoogseizoen voor 10.00 uur en na 18.00 uur. DSV wil de “hondenmaatregel De Weijver” terugdraaien”

Rein de Wit (Spanbroek)

Rein was in het verleden betrokken bij het onderwijs als voorzitter van de oudervereniging. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger bij de Zonnebloem en bij zorginstelling Zandhoven. Maar bovenal kent men Rein van VVS`46 waar hij voorzitter en jeugdtrainer is.
“Meer subsidies voor verenigingen”
“Lagere belastingen voor inwoners”